سیتریکس چیست؟ حتما برای شما هم پیش آمده که در مباحث شبکه و یا مجازی سازی با کلمه سیتریکس برخورد کنید و  از خودتان سوال کنید که سیتریکس چیست؟ سیتریکس یک شرکت آمریکایی و چند ملیتی است که در مباحث زیادی دست دارد این مباحث عبارنتد از: سرور ها برنامه ها، مجازی سازی دسکتاپ ها […]